CV


Erik Lyhne

VIAUC, Læreruddannelsen i Århus – Seminarielektor – Musik – Musiker – Foredragsholder – projektleder m.m.


 • Universitetsuddannet fra Musikvidenskabeligt Institut, Århus Universitet i 1980.
 • Udøvende musiker siden slutningen af 60’erne.
 • Lektor i musik 1980 – fra 1993 – 2022 ved Århus Dag- og Aftensseminarium.
 • Censorformand i musik for censorer i musikfaget i læreruddannelsen 2010 – 2022
 • Formand for den nationale faggruppe i musik for læreruddannelsesundervisere i faget 2012 – 2018


I forbindelse med udarbejdelsen af Læreruddannelsen 2013 har Erik Lyhne været med til at udarbejde kompetencemål og de nationale moduler i musikfaget. I forbindelse med folkeskolereformen har han været med i gruppen til forenkling af fælles mål i musik.


 • Fra 1995 – 2000 Medlem af Kulturens Børn, et rådgivende udvalg i Kulturministeriet om børn, unge og kultur.
 • Deltager i Århus Kommunes rådgivende gruppe omkring børn, unge og kultur. Gruppen eksisterede fra 1997 – 2000. Gruppens største opgave var at udarbejde et fundamentet til oprettelse af Børnekulturhuset i Århus, der startede i 2001.
 • I flere år med i bestyrelsen for KUCHEZA – en århusiansk børnemusikklub, hvor man arbejder aktivt med at styrke børns egen musikkultur.


Gennem de sidste 7 år har Erik Lyhne haft de 2 – 6 årige til musik, dans og leg hver fredag eftermiddag. Børnene kommer sammen med deres forældre, og musiksamværet er organiseret med inspiration fra musiske kulturer fra Brasilien, Cuba og Afrika. Der er en eneste regel, nemlig de voksne (forældrene) skal gøre som læreren siger, og børnene kan gøre hvad de vil. Dette udfører devisen, at børn lærer bedst musikken ved at være i et musisk miljø, hvor de kan imitere aktive voksne.


 • Han har i 1988 – 2008 initiativtager til og leder for en 3. årig efteruddannelse i musik, bevægelse og dramatik i for lærere og pædagoger.
 • Foredragsholder, kursusgiver og projektleder for børn og voksne i mange sammenhænge i ind- og udland (Norge, Holland, Litauen, Grønland, Polen, USA).


Af store oplevelser i udlandet kan nævnes:

 • Koncert for 400 børn på en skole i sumpene i Louisiana USA 2007,
 • Koncert i Nuuk Grønland 2003,
 • Musical i Warszawa med polske og danske børn 1997


Eriks sange er udgivet i Norge, Sverige og Island – foruden selvfølgelig i Danmark. Desuden oversat til og brugt i Polen, Litauen, Grønland mv.


 • Desuden mange efteruddannelseskurser for pædagoger, folkeskolelærere, børnebibliotekarer, børnetandlæger, dagplejere m.v.
 • Har været med til at starte BUKS (Børne- og ungdomskultursammenslutningen), der bl.a. har iværksat en overbygningsuddannelse i Børne- og Ungdomskultur på Universitet. Medlem af bestyrelsen 1982 til 1991.
 • Har været i initiativtager til og organisator for Stifinder – et tre årigt projekt der havde sit afsæt i musiskæstetiske læreprocesser med børn. Projektet havde en bevilling på over 2 mio. kroner.
 • Medlem af Videnscenter for musik i Region Midtjylland ca. 2015 – 2022. Har bl.a. her været medforfatter til en rapport om musikundervisningen i regionen (dec. 2021) Musikuddannelse i Region Midtjylland – Rapport fra forundersøgelse.


Kendetegnende for hele arbejdsforløbet er at børns egen kulturelle udtryk er i centrum.

Børn ved ikke det er svært, de gør det bare!

Og børn kan meget mere end de voksne tror. Det handler om at give dem plads og rum.

Musik og sang holder livet i gang!

Ud fra de deviser har Erik Lyhne udgivet en lang række bøger der er solgt i ca. 50.000 ex. og som er blevet brugt flittigt i arbejdet med børn og på uddannelsesinstitutionerne.

 • Har sammen med Michael Madsen og Karen Rønne udgivet “Børnesangbogen” (1983), “Den Rytmiske Børnesangbog” (1987) og “Den Glade Børnesangbog” (1992). Alle sangbøgerne er med tilhørende bånd. Fælles for disse sangbøger er, at de er fyldt med sange som børn selv har lavet eller været med til at lave.
 • Har i 1990 udgivet “Spil op, om børn musik og bevægelse”. Denne bog indeholder afsnit om børns musikalske udvikling, holdninger til at arbejde med børn og musik samt en lang række anvisninger på, hvordan man går i gang.
 • Har udgivet serien “Sådan synger børn i Danmark” (2001) hvor der vises eksempler på børns egne musiske udfoldelser fra 3. mdrs. alderen til 14 års alderen. Materialet er udkommet i to bøger – 2 cd’er samt DVD.
 • Musik Med Mening (2004) – om Bernhard Christensen, Astrid Gøssel og Jytte Rahbek Schmidt. Bogen handler om tre danske børne-musikpionerer.
 • Kucheza – musik leg og bevægelse. Dansk Sang 2016

Læs om de mange projekter under artikler på www.lyren.dk

 • Musikuddannelse i Region Midtjylland
 • Kortlægning af sammenhæng og kontinuitet i det musikalske økosystem inden for Region Midtjyllands musikuddannelser. Erik Lyhne og Steen Lembcke 2021


Desuden forfatter/medforfatter til over 200 artikler og indlæg om børn og musik, børns egen kulturproduktion samt æstetiske læreprocesser kan læses på www.lyren.dk