Printervenlig version

CV ERIK LYHNE:


Erik Lyhne:

Fotos kan frit benyttes.

Erik Lyhne
Download her

 

Erik Lyhne
Download her

 

Erik Lyhne
Download her

 

Erik Lyhne
Download her

 

Michael Madsen og Erik Lyhne
Download her


VIAUC, Læreruddannelsen i Århus – Seminarielektor – Musik – Musiker – Foredragsfolder – projektleder m.m.

Universitetsuddannet fra Musikvidenskabeligt Institut, Århus Universitet i 1980. Universitets speciale "Børn og musik – medier og pædagogik."
Udøvende musiker siden slutningen af 60'erne.
Har siden undervist som seminarielærer i musik og rytmik fra 1980  og siden 1993 ansat som lektor i musik ved JCVU Århus Lærerseminarium.
Fra 1995 – 2000 medlem af Kulturens Børn, et rådgivende udvalg i Kulturministeriet om børn, unge og kultur.
Foredragsholder, kursusgiver og projektleder for børn og voksne i mange sammenhænge i ind- og udland (Norge – Holland – Litauen – Grønland – Polen – USA).
Deltager i Århus Kommunes rådgivende gruppe omkring børn, unge og kultur. Gruppen eksisterede fra 1997 – 2000. Gruppens største opgave var at udarbejde et fundamentet til oprettelse af Børnekulturhuset i Århus, der startedes i 2001.
I flere år med i bestyrelsen for KUCHEZA - en århusiansk børnemusikklub, hvor man arbejder aktivt med at styrke børns egen musikkultur.
Har i 1988 etableret og er leder for en 3. årig efterud­dannelse i musik, bevægelse og dramatik i 1988 for lærere og pædagoger.
Desuden mange efteruddannelses kurser for pædagoger, folkesko­le­lærere, børnebibliotekarer, børnetandlæger, dagplejere m.v.
Har sammen med Michael Madsen og Karen Rønne afholdt en ræk­ke kurser samt koncerter for og med børn og unge. Herunder mange store musikprojekter på institutioner og skoler, hvor ud­gangspunktet har været at tage udgangspunkt i børnenes egne musikalske og kreative evner.
Har været med til at starte BUKS (Børne- og ungdomskultur­sammenslutningen) der bl.a. har iværksat en overbygningsud­dannelse på Universitet. Har været med i bestyrelsen 1982 - 1990.
Børnefjernsyn – noget for dig – 1992 - med en gruppe børn i alderen 3-6 år samt et børneorkester.
Desuden forfatter/medforfatter til en lang række artikler og indlæg om børn og musik, børns egen kulturproduktion samt æstetiske læreprocesser.
Projekt leder i mange sammenhænge med store multimedie projekter for børn og unge. Har p.t. bl.a. projektleder for "Stifinder" et tværinstitutionelt projekt mellem, pædagogseminarium, lærerseminarium, skoler og daginstitutioner med udgangspunkt i musisk-æstetiske læreprocesser. "Stifinder" er støttet af TUSINDKUNST – et tværministerielt forsøg med støtte til arbejdet med kultur i børns institutioner.
Erik Lyhne og Michael Madsen har sammen med Karen Rønne udgivet
"Børne­sangbogen" (1983), "
"Den Rytmiske Børnesangbog" (1987)
"Den Glade Børnesangbog "(1992). Alle sangbøgerne er med tilhørende CD og bånd. 
Fælles for disse sangbøger er, at de er fyldt med sange som børn selv har lavet eller været med til at lave.
"Spil op, om børn musik og bevægelse"(1990)
Denne bog indeholder afsnit om børns musikalske udvikling, holdninger til at arbejde med børn og musik samt en lang række anvisninger på hvordan man går i gang.
"Sådan synger børn i DK" – 2 bøger, 2 CD'er og video.
Musik Med Mening – Bernhard Christensen, Astrid Gøssel og Jytte Rahbek Schmidt” (2004)

Læs om de mange projekter under artikler på www.lyren.dk
Erik Lyhne
Forlaget Lyren
Jacob Adelborgs Alle 4 B
DK- 8240 Risskov
Tlf: 86 15 80 30
lyren@lyren.dk