114. Musikken som brobygger

Interview med Dorte Busk Bro, pædagogisk leder Sølystskolen, Kristian Thisted, gymnasielærer i musik, Egaa Gymnasium og Benedicte Riis instruktør, musiker og forfatter.

af Erik Lyhne