Foredrag


Erik Lyhne holder foredrag om

det kan være til personale-aftner, personale-weekends, lærermøder, pædagogiske dage, forældreforedrag.
    Erik Lyhne har holdt foredrag i mange sammenhænge: for lærere, pædagoger, dagplejere, sundhedsplejersker, socialrådgivere, bibliotekarer, fysioterapeuter, legeteksledere, speciallærere, kommunalpolitikere, kulturudvalgsmedlemmer ......

Se eksempel på foredrags titel.