Printervenlig version

Kurser· Foredrag· Koncerter

Erik Lyhne og Michael Madsen

Kurser, foredrag og koncerter i institutionen/dagplejen/skolen for medarbejdere - en aften, en eller flere dage - både normal og specialområderne:

Erik Lyhne Cand. phil. i musikvidenskab 1980.
Udøvende musiker siden slutningen af 1960'erne.Lektor i musik på Århus Dag- og Aftenseminarium.
Fra 1995 - 2000 medlem af Kulturens Børn, et rådgivende udvalg i Kulturministeriet om børn, unge og kultur.
Har udgivet en række bøger om børn og musik. Foredragsholder, kursusgiver og projektleder for børn og voksne i mange sammenhænge i ind- og udland.

Michael Madsen musiker, underviser, komponist, arrangør m.v. Uddannet børnehavepædagog og har siden 1987 arbejdet som freelance foredragsholder og underviser i musik, dramatik og bevægelse. Har blandt andet udgivet Ravne mod himlen (nye sange om jordens skabelse) og Musiktimen 1.

Foto kan frit benyttes.

Michael Madsen og
Erik Lyhne
Download her

Michael Madsen og
Erik Lyhne
Download her

Erik Lyhne og Michael Madsen har sammen med Karen Rønne
udgivet BØRNESANGBOGEN (1983). DEN RYTMISKE BØRNESANGBOG (1987) og i 1992 er der udgivet DEN GLADE BØRNESANGBOG samt bogen SPIL OP - om børn, musik og bevægelse. Har sammen udgivet serien Sådan synger børn i Danmark.

Erik Lyhne og Michael Madsen arbejder med kurser og foredrag dels for voksne indenfor mange forskellige faggrupper, som led i videreuddannelsesforløb over hele landet, og dels med børn og personale i daginstitutioner, dagpleje, musikskoler og på skoler.
Har omfattende foredragsvirksomhed indenfor dette felt.

Erik Lyhne og Michael Madsen har stået i spidsen for en række store og små projekter med børn og voksne i alderen 0 - 100 og i antal fra 10 - 1000 personer. Projekterne er lavet for og sammen
med dagplejen, vuggestuer og børnehaver, skoler, SFO og fritidshjem m.m. Det er projekter der alle tager udgangspunkt i børnenes egen fantasi og skabende evner. Det er leg med sprog: Sproget
sprudler, spræller og swinger. Det er leg med børnenes ideer og påhit der måske resulterer i en stor flot musical. Det er ……
Det er både de store projekter, der samler en hel skole eller institution eller de små, der får alle med på en flyvetur og giver dagligdagen et musisk løft.

Erik Lyhne og Michael Madsen underviser sammen med et helt team af lærere på en videregående efteruddannelse for pædagoger og skolelærere i arbejdet med musik, bevægelse og drama i Gedved og Odense.

Længerevarende kurser:
Fra et til tre års efteruddannelse i musik, bevægelse, dans og drama en eftermiddag om ugen - rekvirer folder.

Specialkurser - for medarbejdere
eller med børn og medarbejdere:

Koncerter, hvor børnene aktiveres til hop, klap, dans og sang:

Foredrag for forældre og medarbejdere:

Ring og få en snak, hvis du vil vide mere.

Erik Lyhne 8615 8030 --- Michael Madsen 8788 5200