1. Børns musikalske udvikling
  2. Med den musiske dimension for øje

 

Børns Musikalske Udvikling

Et foredrag for øjne, ører og krop

se også english version:

Alle børn er født musikalske - lægger de voksne mærke til det??
Børn elsker at synge, de leger sang og lyde lige fra fødslen.
Børn synger før de kan snakke og de danser før de kan gå.

Det er derfor vigtigt for forældre, pædagoger og lærere at lægge mærke til børnenes leg med musikken og lege med sammen med børnene - give plads til legen.
Hvordan kan børns egne musiske udtryk stimuleres og hvordan kan de bruges siden bl.a. i skolen

I foredraget vil indgå en række eksempler på børns egen musikalske udtryk, bl.a eksempler fra arbejdet med musik i daginstitutioner, skoler og alle andre steder, hvor man møder børnenes egen musik.
Der vil også blive givet anvisninger på. hvordan man som forældre og pædagoger kan bruge disse udtryk i et aktivt musiksamvær med børnene.

Kontakt Erik Lyhne på 86158030
og hør nærmere.


 

 

Med den musiske dimension for øje


Skolen med udgangspunkt i børns egen kultur og musiske læreprocesser.
om at arbejde udfra en musisk-tværfaglighed.


Børn ved ikke det er svært – de gør det bare

Alle børn er født med mange musiske evner - lægger de voksne mærke til det??
Malaguzzi (reggio emilia) taler om at børn fødes med 100 sprog men mister de 99!
Hvordan kan vi lave skolen musisk så vi kan holde fast i så mange af børnenes sprogformer som muligt.

Børn kan mere end de voksne tror.
Hvordan kan voksen der hjemme og alle de steder vi møder børnene tage udgangspunkt i at arbejde med at give plads til alle børns evner. Et arbejde der både støtter op om det enkelte barn og på en og samme tid give plads til forskelligheden og samtidig styrker en aktiv børnekultur.

Hvordan kan børns egne musiske udtryk stimuleres og hvordan kan voksne bruge børnenes egen kultur, som afsæt i et aktiv arbejde med børn?
Børn har en stor vifte af kulturelle udtryk, som desværre forsvinder.
Hvordan kan lærere og alle andre der arbejde med børn holde fast i disse udtryksformer.
Man kan sige det samme om børns evner til at tegne, bruge kroppen, fortælle ……..

Den musiske styrke er årsagen til at erfaringer rodfæstes. For at det musiske kan leve, må det til hver en tid udfolde sig og udvikle sig i undervisningssituationer, hvor det ægte engagement er til stede.
Det er når oplevelse og indlevelse går hånd i hånd med opgaven. Det er når det lykkes at knytte oplevelse sammen med målet for undervisningen. For det er netop når man mærker, oplever og engagerer sig, at der sker en læring.
Engagementet er opstået når lærere og elever har oplevet en mening med samværet og med det vi beskæftiger os med.
Erik Lyhne og Lene Nedergård. Kvan nr. 53

 

I foredraget vil indgå en række eksempler på børns egen musiske udtryk, bl.a. eksempler fra arbejdet med tværfaglige projekter i skoler og samarbejde på tværs af institutioner.
Hvad betyder et samarbejde for børnene – hvad betyder det for børnene, at vi arbejder med mange forskellige former for læreprocesser.
Erfaringer fra et treårigt projekt ”Stifinder” hvor musisk-æstetiske læreprocesser har været i centrum.

Oplæg – video – praksis – diskussion – indgår i det aktive foredrag