Printervenlig version

Stensagerskolen Swinger i Rummet

af Erik Lyhne

Stensagerskolen swinger i rummet er titlen på et tværinstitutionelt samarbejde mellem Århus Lærerseminarium og Stensagerskolen, der har foregået i skoleåret 2006 – 2007.
I projektet deltager børn og ansatte fra Stensagerskolen. Fra Århus Lærerseminarium deltager 8 studerende samt 4 seminarielærere Vibeke Nørgård Rønsbo (billedkunst), Peter Knøess (sløjd), Lone Fabech (håndarbejde) og Erik Lyhne (musik).
Projektet har haft flere faser:
I efteråret 2006 har lærerne fra Århus Lærerseminarium og Stensagerskolens ansatte arbejdet med beskrivelser af æstetiske lærerprocesser i specialpædagogik.
I foråret 2007 har der været fokus på forestillingen Stensagerskolen swinger i rummet.

Stensagerskolen
Stensagerskolen er en kommunal folkeskole for børn og unge med store indlæringsvanskeligheder.
Der er i alt 182 elever på skolen. De fleste af eleverne bor hjemme hos familien, dog bor 15-20% af eleverne på døgninstitution. Alle elever på skolen har forskellige former for funktionsnedsættelse. Dertil kommer, at eleverne ud over forståelses- og kommunikationshandicap ofte har andre vanskeligheder med syn, hørelse og motorik. Skolens elevgruppe har derfor et undervisningsbehov, der adskiller sig væsentligt fra andre elevgruppers – og det gælder både i undervisnings- og SFOdelen.

Det musiske i centrum
Formålet med projektets dele er:

Vi vil kort sagt sætte det musiske, skabende og formidlende i centrum.

Gennem projektet har vi forsøgt:

Indholdet i projektet struktureres omkring udviklingen af et samarbejde omkring børns skabende musiske evner på alle planer.
Arbejdet organiseres således, at børnene bliver aktive i digtning, komposition, tegning og maling, filmproduktion, kulisser, kostumer o.m.a.
Afslutningen af projektet vil blive et festfyrværkeri af musiske udtryk i en form, som endelig planlægges undervejs – med behørig hensyntagen til de ideer, der bobler op igennem processen.
Alle medvirkende vil deltage aktivt i processen og afslutningen.

Det forberedende arbejde
I løbet af efteråret 2006 gennemførte de fire seminarielærere en undersøgelse og kortlægning af Stensagerskolens arbejde med praktisk æstetisk læring i specialundervisningen. Dette forløb blev afsluttet med foredrag og diskussion på Stensagerskolen. Sideløbende med dette arbejde blev der arbejdet intenst med at skaffe finansiering til et multimedieprojekt. Der var store ambitioner og der var lagt et stort budget. Men, som det ofte går, så får man ikke alle de penge vi kunne have ønsket til projektet. Da vi i januar 2007 gik i gang med planlægningen af Stensagerskolen swinger i rummet, var vi nødt til at slanke projektet således, at det kunne gennemføres for de indsamlede midler.
På et fællesmøde blev temaet besluttet og Stensagerskolen skulle arbejde med emnet ”rummet” i fht. undervisningen i skolen, ligesom der i skolens sfo-afd. skulle arbejdes aktivt med dette emne.
Det blev læst bøger med rumindhold – quiltet uldtæpper – undersøgt fjerne ender af rummets uendelige muligheder mv.
 
Et stort festfyrværkeri af en afslutning
I uge 8 og 9 var vi endelige kommet til det mere konkrete arbejde med stykket. Vi havde planlagt at arbejde på Stensagerskolen i uge 8 og i en nærliggende sportshal, som vi havde lejet af Århus Kommune, i uge 9.
Forestillingen var bygget op omkring et eventyr, hvor en prins skulle en tur rundt i rummet for at skaffe de 7 smukkeste ting fra planeterne. De skulle skaffes for at vinde prinsessens hjerte. Først fik han den hurtigste rumraket. Med den fløj han rundt i rummet. Han kom først til discoplaneten og fik en strålende discokugle. Dernæst fløj han til Mars og fik universets smukkeste og stærkeste jernsværd. På sin færd på mælkevejen mod den grønne planet, så han en regnbue. Aldrig havde prinsen set så flot en regnbue. Den lille prins besluttede, at tage et stykke af den med hjem til prinsessen. På den grønne planet fik prinsen en kuffert fuld af stjernestøv. Siden blev der danset den flotteste soldans og med sig fik prinsen en solstråle til prinsessen. Han fik også den mest velsmagende rumkage og så sang Pjerrot en sang for Pirette, men da hans kærlighed ikke bliver gengældt, giver han derfor sit hjerte til den lille prins, som beslutter sig for, at det vil han give til prinsessen. Til slut danser alle eleverne fra de store klasse en koreografi til ”De første kærester på månen” og hele stykket afsluttes med en sprudlende fællessang.
Grundlaget for historien var lagt i en af skolen afdelinger og senere udviklede historien sig i takt med, at der kom forslag og ideer fra de deltagende voksne og børn.
I en sådanne processer, sker der ændringer, som man enten selv er herre over, eller som i dette tilfælde, hvor Kong Vinter lagde vores projekt stille i næsten 3 dage, fordi hverken børn og voksne kunne komme til skolen.
Mandag i uge 9 blev scenepodier, tilskuerpladser, gulvafdækning, lys og lydudstyr kørt ind i hallen på to store lastbiler. Sådanne projekter kræver stor logistik: at alt er på plads og kommer i den rigtige rækkefølge.
Tirsdag og onsdag kom alle kulisser og scenografien blev bygget op med mooncars – kæmperaketter – flotte kostumer m.m.m. Sportshallen summede af liv og glæde. Sange blev øvet – dansekoreografier pudset af.
Onsdag havde vi en langsom gennemgang af stykket og torsdag formiddag en general prøve.
Gennem processen med mange gentagelser opnår man både at stykket ”flytter ind” hos alle medvirkende og der skabes en fortrolighed med de rammer, der optrædes i.
Forestillingen og premieren er således et øjebliksbillede af den proces, der foregår. Havde vi haft mindre tid – så havde vi indrettet arbejdet efter det – og havde vi haft mere tid kunne mange ting have udviklet sig i andre retninger.
Torsdag kl. 16.00 kom det store øjeblik, hvor vi skulle se alle forældrenes reaktioner på vores anstrengelser. Viceborgmester Dorthe Laustsen fra Århus Kommune holdt en meget flot tale som indledning og så gik vi ellers i gang.
Bortset set fra at hallens strømsystem satte ud nogle gange, fordi det var overbelastet og ikke gearet til musik og lys, så var det en forestilling, der satte sig spor hos alle medvirkende og publikummer. Man flyver lidt, når børnene stråler ud over alle grænser. Det sætter sig helt sikkert spor for resten af livet. Som afslutning var der stor fest med musik og dans.

Stensagerskolen swinger i rummet blev støttet af:
Jyske Banks Almennyttige Fond, Århus Kommune og Børnekulturhuset i Århus.