Printervenlig version

MISSION: RED VERDEN

af Erik Lyhne, Kim Schiølin og musiklinjehold 24.21 på Århus Lærerseminarium

Et musikalsk projekt med 180 børn og lærere fra 4. klasse i Galten Kommune samt lærere og studerende fra Århus Dag- og Aftenseminarium

 

Det var en smuk sommermorgen. Line og Søren var på vej i skole. Solen skinnede, og blåmejserne kvidrede i birketræerne. Pludselig kunne Søren se en kæmpe stor tallerken komme flyvende i det fjerne. ”Hvad hulen! Se lige dér Line! Hvad er det??”
Den store, flyvende tallerken kom nærmere og nærmere. Til sidst hang den direkte over deres hoveder, så de slet ikke kunne se solen mere. En dør åbnede sig i bunden af tallerkenen….BZZZZZZ…BANG!
Blåt lys strømmede ud af det, som de nu kunne se, var en UFO. Line og Søren kunne ikke bevæge sig, så bange var de. De klamrede sig til hinanden. Pludselig stod der en stor, krølhåret, farlig rummand lige foran dem: ”Jeg er kommet for at udslette Verden. Den ligger i vejen for den intergalaktiske motorvej, som vi skal lave. Om 24 timer bliver det hele sprunget i luften.”
”Nej!”, råbte Line og Søren i munden på hinanden. ”Det kan du ikke! det må du ikke!”. ”Vi må gøre noget!” sagde Line.
”Jamen den her planet er da ikke noget værd?”, sagde rummanden.
”JO, JO – tag hen på Gyvelhøjskolen i galten. Der finder du en masse søde børn, der vil vise dig, at Jorden er et godt sted at leve, og værd at bevare!”
”OK,” sagde rummanden. ”Jeg ved ikke helt, om jeg tror på Jer, men jeg giver det en chance.”

 

Kom med!
Hjælp os med at overbevise rummanden om, at Verden er et dejligt sted. Vi er et hold musiklærerstuderende, der gerne vil arrangere en sjov musikdag for jer.
Vi mødes kl 9:00 på Gyvelhøjskolen, onsdag d.14 september 2005.
Vi glæder os meget til at se Jer til en dag med masser af rytme, musik og sang. En dag hvor kun fantasien sætter grænser!
Venlig hilsen musikhold 2004

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Sådan var ordlyden i det forældrebrev skolen sendte med eleverne hjem som optakt til en fælles musikdag, der omfattede samtlige 4. klasser samt deres musiklærere i Galten Kommune, og 2. års musiklinjestuderende fra Århus Dag- og Aftenseminarium, samt seminarielærerne Erik Lyhne og Kim Schiølin.
På seminariet får vi tit henvendelser fra skoler, der ønsker et samarbejde omkring konkrete musikprojekter. Som regel er det i forbindelse med featureuger eller længere musikforløb, hvor lærerne gerne vil have musiklinjestuderende med i forløbene på skolerne. Det er rigtig dejligt, at vi på seminariet får disse tilbud, men desværre er det ikke altid foreneligt med de studerendes studieforløb.
Projektet med 4. klasserne i Galten var begrænset til en dag. Kontakterne og rammerne var aftalt i god tid – både på seminariet og på skolerne – så vejen var banet for et godt projekt.
På seminariet gik vi i gang med planlægning af projektet umiddelbart efter sommerferien og havde reserveret alle musiktimer i de første 4 uger til projektet.
Som oplæg til musikdagen udarbejdede Erik, Kim samt skolernes musiklærere følgende forslag:

 1. arbejde med farver – børnene skal klædes ud i en farveskala og grupperne arbejde musisk med forskellige indslag bygget op omkring gruppens farver (evt. karneval eller lign)
 2. lave et stykke, der handler om en hel dag – en gruppe er morgen – en skole - ….. og til sidst natten
 3. beskrivelse af en udflugt – en safari – et projekt – hvor vi udfra et fælles tema laver rammerne for en slags programmusikalsk projekt
 4. sange, legeaktiviteter, danse mv. sat sammen som vi synes
 5. en tur verden rundt, hvor grupperne møder forskellige musikkulturer mv.
 6. frit slaw

 

Fælles for alle disse ideer, er at de kan danne rammen for en musikdag, hvor alle deltagende elever kan arbejde på tværs af deres skoler, og at musikdagen kan ende op i en form for fremførelse, hvor forældre og søskende m.m. kan opleve resultatet af en anderledes musisk dag.

INTERGALAKTISK MOTORVEJ FRA OSPYLAC

Efter en brainstorm kom ideen med, at jorden skulle udryddes, fordi der skulle anlægges en intergalaktisk motorvej fra planeten OSPYLAC (læs det bagfra!) og jorden lå i vejen for denne plan. Børnenes opgave var sammen med de studerende at overbevise rumvæsnerne fra OSPYLAC om, at jorden var det dejligste sted at være, og at de skulle bygge motorvejen udenom jorden.
Et tema som lå tæt på virkelighedens verden, idet motorvejen fra Århus til Herning kort tid i forvejen var blevet anlagt midt gennem Galten Kommune.
På musiklinjeholdet blev følgende arbejdsgrupper etableret

 1. Rummet
 2. Havet
 3. Junglen
 4. Bjerg /dal
 5. Ørken
 6. Byen/ Landet

Opgaven i grupperne var at komponere sange, udforme danse, koreografier, arrangere numre og tænke på hvordan de forskellige aktiviteter skulle bruges med børnene. Alle aktiviteter blev løbende koordineret og samlet til et ”fælles koncept” med det overordnede mål, at børnene gennem sang, musik, dans og farver kunne overbevise rummanden om at jorden skulle bevares.

MUSICAL PÅ EN DAG

Formen endte altså med at blive en musical på en dag. Musiklinjeholdet forberedte dels fælles sange til brug for introduktion og afslutning af projektet og dels det indhold de forskellige grupper skulle arbejde med i løbet af dagen.
Introduktionen startede med, at alle børn skulle lære sangen om Ospylac og en introsang. Det var en sand fryd at se, hvor hurtigt og nemt børnene lærte alle vers og fangede omkvædet. Begyndelsessang og slutsang var stort set den samme bortset fra, at begyndelsessangen tog udgangspunkt i at, jorden skulle udslettes og i slutsangen at jorden fik lov til at bestå fordi den fæle rummand var blevet overbevist om, at jorden var den skønneste plet i universet. Sangene var meget melodiske og havde en hookline, som blev hørt hele dagen. Da den afsluttende koncert blev fremført gjaldede den blandt både deltagere og tilhørere.
Undervejs gik vi (seminarielærerne og skolernes musiklærere) rundt i de forskellige grupper og hjalp, hvor det var nødvendigt. Ellers sugede vi til os af de oplevelser, der var i de enkelte grupper.
Arbejdet i grupperne var meget forskelligt. I en skulle alle børnene skrive deres navne bagfra og have navneskilte på. De kom fra planeten Ospylac, hvor alt skriftsprog var baglæns. Her var rap og udklædning og farver. I andre grupper var dans og akrobatik i centrum sammen med musikken.
Nogle grupper havde forberedt en meget stram indholds- og tidsplan – og nogle arbejdede ud fra løsere rammer. Nogle komponerede musik på stedet med børnene og andre havde sangene færdiggjort hjemmefra. Fælles for det hele var, at der var en god energi og næsten ingen konflikter undervejs i grupperne.
Over middag kunne grupperne prøve deres indslag på den fælles scene i det fællesrum, hvor forestillingen skulle være. Dette skete samtidig med, at der både var undervisning og frikvarter i skolens øvrige klasser. Børnene fra disse klasser stillede sig op, dansede og sang med og lod musikken komme med i deres leg med sjippetove og fodboldspil mv. Musikken forplantede sig og flyttede med videre ind i klasselokalerne.

Ved generalprøven var koncentrationen stor, og musikken voksede igen. Men det største clou var nu da finalen løb af stabelen, med tale af skoleinspektøren og forventningsfulde søskende, forældre og bedsteforældre på stolerækkerne.

 

Plan for arbejdet med mini musical på en dag:

8.00
9.00
9.00 - 10.00
10.00 - 11.30  
11.30 - 12.00 
12.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.30 - 17.30

Studerende mødes på Gyvelhøjskolen i Galten
Eleverne møder
Fælles opstart i gården
Grupperne arbejder
Frokost
Grupperne arbejder
Generalprøve
Fremførelse for forældre

NB. De enkelte grupper indlægger selv pauser og prøver på scenen

Foruden det konkrete arbejde med den praktiske del, skulle de studerende også indtænke overordnede mål med arbejdet – altså en faglig pædagogisk refleksion over projektet – både før og efter.

 

EVALUERING FRA LÆRERSTUDERENDE

Evaluering fra Rumgruppen udarbejdet ved hjælp af SMTTE-modellen

Sammenhæng: En enkeltstående musikdag bestående af en stor flok 4. klasses elever fra forskellige folkeskoler omkring Galten. Dagen planlægges af 24 musikstuderende fra Århus dag og aftenseminarium delt op i 6 grupper med 3 – 4 studerende i hver. Dagen skal ende ud i et fælles produkt, som skal opføres for forældre og andre onsdag aften.

Mål: Målet med denne dag er for Rumgruppen, at skabe en fællesskabsfølelse blandt eleverne (som kommer fra forskellige skoler og ikke kender hinanden). Derudover skal eleverne lære en sang, som vi på forhånd har skrevet, samt lave et ”Call and response”- stykke i samarbejde med os. I forbindelse med sangen er det meningen, at 8 elever skal spille forskellige rytmer på trommer ( 4/4 – 1/8 og trioler), og 4 elever skal spille et tema på keyboards.

Tegn: De tegn vi vil holde øje med i forbindelse med, om eleverne vil nå de mål, vi har sat os for dagen er: Kan de huske sangen? Kan musikerne huske rytmerne og tonerne i temaet og på trommerne? Holder eleverne koncentrationen, eller bliver de ukoncentrerede, og har vi i så fald sat for meget tid af til de forskellige aktiviteter? Og vil der opstå et møde mellem de elever, som ikke kendte hinanden før musikdagens start?

Tiltag: Det første tiltag vil være en fælles indvielsesceremoni. Eleverne skal indlemmes i vores ”Rumunivers”, og de skal have hver deres medalje samt deres nye rumnavn (deres eget navn stavet bagfra). Ceremonien håber vi kan skabe en slags fællesskabsfølelse blandt alle børnene, og derved skabe grobund for nye venskaber på tværs af klasserne. I tråd med dette skal alle eleverne klædes ud og sminkes. Ved hjælp af de 2 første tiltag mener vi, at der kan grines af/med hinanden (fællesskabet), og forhåbentlig er alle derefter helt med på, hvad resten af dagen skal handle om, og hvorfor vi gør, som vi gør. Vi håber også, at eleverne efter indvielsesceremonien og sminkningen har ”opdaget” vores skøre univers og tør/vil springe ud i at være skøre og farlige.
De mere faglige tiltag går ud på, at vi studerende deler os op og står for en gruppe hver, (trommer – keyboards samt call and response). Derved er der mere ”mand til mand – kontakt”, og forhåbentlig større mulighed for at eleverne kan få den hjælp, de har brug for. Hele dagen vil i øvrigt være bygget op omkring dialogisk-undervisning, (jf. Dysthe) hvor vi vil søge at gribe alle de bolde, eleverne kaster op, så vores på forhånd definerede rumunivers i løbet af dagen vil blive gjort deres. Dette vil helt præcist blive gjort igennem en samtale med eleverne om, hvordan en rummand er, og hvordan han ser ud. Dette vil danne basis for udklædningen samt call and response- stykket.

Evaluering: Dagen forløb i store træk, som vi havde planlagt den. Vi måtte dog til tider improvisere en smule, blandt andet blev det til en del omgange Limbo Rock. Det var utroligt vigtigt, at vi hele tiden fastholdte hinanden i vores rumunivers, for det var den eneste måde at få eleverne til at lege med på. Det virkede rigtigt godt med rumnavnene, og da vi trætte lærerstuderende sidst på dagen kaldte eleverne deres rigtige navne, svarede de: ”det hedder jeg altså ikke… ” For at skabe en hel dag i ”Rumgruppens tegn” skulle alle være dybt engagerede og entusiastiske, for hvis vi tøvede eller virkede mindre opsatte, opfangede eleverne det lynhurtigt og mistede noget af deres egen entusiasme. Det fungerede godt med gruppeinddelingen, og alle lærte det, de skulle. Generalprøven var rigtig god, og alle var farlige, grusomme og højtråbende, det gik dog lidt i sig selv ved premieren, hvor det var svært at få eleverne til at være frygtindgydende, når der sad så mange mennesker og kiggede, men det er nok svært at gøre noget ved. Det var tydeligt, at de fleste elever var glade for at deltage og meget ivrige efter at se, hvad der nu skulle ske. Hvorvidt der blev dannede venskaber på tværs af klasserne, må forblive uvist, men alle havde en god dag.

EVALUERING FRA BØRNENE

Efter projektet fik vi de flotteste tegninger og evalueringer fra børnene. I den skrevne tekst var der mange gode udsagn. I tegningerne var der mange detaljer fra arbejdet med MISSION: RED VERDEN.
Onsdag d.14. september havde vi musikdag sammen med de andre skoler i Galten.
Vi startede med at lære to sange, det var lidt kedeligt. Bagefter blev vi fordelt i grupperne.
Vi startede med at lege navneleg i vores gruppe. Vi fik ondt i numsen af at sidde stille. Jeg var i havgruppen. Bagefter skulle vi lære en sang, den var god. Da vi havde øvet den lidt, fik vi en lille pause. Da vi kom ind igen, skulle vi synge lidt igen, det var sjovt. Bagefter havde vi spisepause. Jeg spiste sammen med Kasper og Mathias. Da vi havde spist, gik mig og Mathias udenfor og legede lidt sammen. Bagefter skulle vi øve sangen igen, det var os sjovt. Så kunne vi den endelig.
Bagefter lærte jeg at spille xylofon, det var sjovt. Da vi var færdige, skulle vi ud på scenen og øve, det var sjovt. Så legede vi en leg, det var meget sjovt. Så havde vi pause, og vi spiste kage.
Så skulle vi have generalprøve, det var godt. Bagefter fik vi lov til at lege, indtil vores forældre kom. Da forældrene kom, begyndte vi at optræde. Det gik rigtig godt, og jeg synes, det havde været en meget sjov dag.
Casper N. 4.b

Onsdag d. 14.9. var det musikdag. Vi blev delt op i grupper, vores lærere hed Astrid, Anton, Martin. Men allerførst skulle vi synge en rumsang, så skulle vi i grupperne. Vi kom på ”By og land”. Først skulle vil lege limbo. Så skulle vi øve ting, som vi skulle lære. Vi lærte et ”Rapnummer”. Så skulle vi øve på senen, og bagefter var der pause. Efter pausen skulle vi øve igen. Bagefter skulle vi have spisepause. Efter den skulle vi have generalprøve. Så fik vi pause, indtil de voksne kom.
Så skulle vi opvise forestillingen. Vi optrådte i den rækkefølge numrene skulle være i, og vi var sidste gruppe. Det gik rigtig godt. Forældrene klappede og hujede. De syntes, det var meget godt, flot og sjovt. Det var en meget god dag, fordi vi lavede nogle sjove ting, og det er sjovt at lave musik og synge.
Lotte og Emma 4.b

….
De lærere der var til at undervise os var nogle mennesker fra Århus Seminarium der gerne ville være musiklærere
….
vi synes det kunne være sjovt hvis de kunne komme her igen til et andet arrangement.
Mange hilsner Nana og Julie (som også har indsat et billede af seminariet på evalueringen!)

HÅRDT MEN DEJLIGT

Det var en hård men dejlig dag sammen med de 180 børn fra Galten. At lave en musical på en dag, kommer man ikke sovende til, men konceptet kan bruges i mange andre sammenhænge, så det var sliddet værd.
Vi fik prøvet mange af de ting vi havde arbejdet med på seminariet. Vi var trætte, da det var slut, men også fyldt med gode oplevelser lige til at bygge videre på i musiklæreruddannelsen og ikke mindst glade for de evalueringer vi fik fra børn og lærere på skolerne.