Printervenlig version

Flere og dygtigere musiklærere?

Interview med uddannelsesminister Morten Østergaard

af Erik Lyhne

Juni 2013

 

I aftaleteksten til LU 2013 er der formuleret en hensigt om at styrke musikfaget. Er denne hensigt stadigvæk gældende?

Ja. Det er bl.a. gjort ved, at vi har afskaffet den ubalance, der var mellem linjefagene i LU 2006 og fjernet de obligatoriske bindinger der var her. Vores udgangspunkt er, at normen bliver, at man kommer ud med kompetence i tre af folkeskolens undervisningsfag. Disse ændringer skulle i udgangspunktet meget gerne stille musikfaget langt bedre således, at vi på sigt kan opnå, at det er linjefagsuddannede lærere, der underviser i musik.

Vi ser bare, at Professionshøjskolerne over en bred kant skærer drastisk ned på den individuelle musikundervisning, der har været fagets krumtap gennem flere generationer. Der ligger forslag til økonomiske besparelser på op til 75 %. Hvad mener du om det?

På den ene side, er det politiske mandat jo helt klart, at vi ønsker at styrke musikfaget. På den anden side, er det Professionshøjskolernes ansvar, at der bliver uddannet kompetente musiklærere. Vi følger selvfølgelig udviklingen meget nøje, for at se, hvordan det udvikler sig. Jeg har fået indspil fra tænketanken for musikfaget, som er bekymrede for om, man kan nå at opfylde kompetencemålene, der er i musikfaget. Vi vil følge udviklingen, herunder hvad censorformandskabet konkluderer, når de første udprøvninger har fundet sted. Jeg vil også kigge på om Professionshøjskolerne uddanner (musik)lærere, der kan leve op til kompetencemålene.

Kompetencemål og nationale moduler er lavet ud fra den forventning, at den individuelle undervisning helst skulle styrkes eller som det mindste blev opretholdt intakt. Vi ser UCN som det eneste sted, hvor der er meldt ud, at man vil opretholde niveauet i den individuelle undervisning. Alle andre steder sker der en reducering. Er det foreneligt med ønsket om at ville styrke musikfaget?

Vi har generelt skærpet kravet til at blive lærer, herunder også til at blive musiklærer. Det er her uddannelsen skal stå sin prøve. Men igen, det er Professionshøjskolerne, der tilrettelægger uddannelsen, men jeg skal vurdere om resultatet er godt nok. Men jeg har da svært ved at forestille mig, at man skulle blive en dygtigere musiklærer med de nedskæringer du nævner.

Vi har hørt forslag om, at de studerende for egen regning bare kunne betale sig fra at tilkøbe den individuelle undervisning. Er det foreneligt med uddannelsestænkningen?

Der ligger ikke nogen tanke i læreruddannelsesreformen om, at man skal tage privatundervisning. Det er gymnasialt b-niveau, der er indgangskravet til fagene. Lad mig slå fast, at man ikke kan tilrettelægge undervisningen således, at privatundervisning er nødvendigt for at bestå eksamen. Man skal kunne bestå eksamen på baggrund af den undervisning, der udbydes.

Som censornæstformand synes jeg det er svært, at se, hvordan de musikstuderende kan leve op til kompetencemålene, hvis den individuelle undervisning decimeres. Hvad kan vi gøre?

Til det kan jeg ikke sige andet end, det synspunkt også må gøre indtryk på Professionshøjskolerne. Hvis de studerende ikke kan leve op til kravene, er det ikke noget, der bliver til gavn for uddannelserne. Der er ikke nogen, der vinder noget ved at tilrettelægge uddannelserne på en sådan måde, at de studerende ikke kan bestå eksamen.

Er det ikke en dobbelt tragedie for musikfaget, at det bliver decimeret i LU 2006 og nu igen i LU 2013?

Jeg synes ikke man kan sammenligne de to ting. I 2006 lavede man nogle strukturelle ting, der decimerede musikuddannelsen. I 2013 uddannelsen laver vi en struktur, der er til gavn for musikfaget. De andre aspekter du nævner, er hvordan Professionshøjskolerne prioriterer deres ressourcer. Vi har som udgangspunkt ønsket en styrkelse af musikfaget.

Synger den danske sang på sidste vers?

Det tror jeg bestemt ikke. Musikfaget er et stort fag i folkeskolen og meget tyder på, at det måske endda bliver endnu større i den kommende folkeskoleaftale. Så vil der blive en meget høj efterspørgsel på musiklærere. Det jeg er forpligtet på er, at vi får flere og dygtigere musiklærere. Det er et mål jeg vil forfølge meget nøje. Jeg vil derfor også gøre Professionshøjskolerne helt klart, at det er deres ansvar.

Læs også artiklen Den dobbelte massakre - Musikfaget i læreruddannelsen 2013