Printervenlig version

Max Musik

- et tværprofessionelt samarbejde omkring musikundervisning i Odense.

af Erik Lyhne

Juni 2012

 

Deltagere i Max-Musik er:

Vestre Skole, UCL Læreruddannelsen i Odense, Odense musikskole,
Odense Symfoniorkester,
Syddansk Musikkonservatorium.

Desuden medvirker Det Kongelige Teaters Balletskole i Odense, Den Klassiske Talentskole på Fyn og andre med en løsere tilknytning til projektet.

Dansk Sang har talt med tre at parterne i projektet:
Karen Skriver Zarganis, B&U medarbejder ved Odense Symfoniorkester
Connie Kock Rasmussen, lektor i musik læreruddannelsen UCL
Alice Markussen, Skoleleder Vestre Skole
Peter Schnoor, musiklærer Vestre Skole

 

 

Det bedste fra alle verdener

Interview med Karen Skriver Zarganis, B&U medarbejder ved Odense Symfoniorkester:

Hvordan er Max-Musik startet?

Jeg er børne- og unge medarbejder ved Odense Symfoniorkester og har været det i 5 år. I forbindelse med vores skolekoncerter, har vi et tilbud om, at orkestermusikerne kan komme på besøg på skolerne. Vi oplever en stor sult fra børnenes side om at vide mere om orkesteret og musikken. Derfor fik vi den ide, at vi skulle prøve at give en skole så meget musik, som vi synes børnene bør have i deres hverdag. Jeg er musiker og har arbejdet med musikken hele mit liv, og ved hvor meget den betyder for børnene. Musikken er desværre trådt i baggrunden mange steder i børnenes univers.

Hvordan kan et symfoniorkester være med til at styre musikken på en skole?

Vi samarbejder i forvejen sammen med forskellige partnere. Vi har tidligere haft projekter i børnehaver, hvor vi har samarbejdet med pædagogseminariet og konservatoriet, så det var nærliggende at udvide samarbejdet til også at omfatte læreruddannelsen. Vi inviterede alle der arbejder med musik i Odense med i Max-Musik. Alle institutioner bidrager med det bedste de kan.
Symfoniorkestret er stedet, hvor musikken er dyrket helt ud i det perfektionistiske. Musikere har været gennem et musikforløb, startende i en god folkeskole, musikundervisning, konservatorium og til sidst vundet en plads i orkestret. Der er et hold på ca. 20 musikere, der skiftes til at spille til morgensang. Vi spiller en gang om ugen. Vi arbejder med danske sange i mange genrer. Vi har et tæt samarbejde med musikskolens lærere, og de øver de sange, vi spiller sammen med børnene. Det er stort for børnene at opleve mødet med musikere, der har brugt timer på deres instrument og kommer ud på skolen og spiller til en morgensang. Mange musikere har oplevet, at børnene på Vestre skole er kommet op bagefter og sagt - hvor spiller I godt. Hvis vi har tid efter sangen, har jeg bedt musikerne om at forberede et solostykke, som børnene kan lytte til. På den måde lærer de forskellige instrumenter at kende og mærker måske den store skønhed, der er i musikken. Det rammer deres følelser.

Det er vel ikke grunden til at lave projektet?

Nej. Det er også for at opleve den glæde og det stærke sammenhold, der er når man synger sammen. De oplever en stærk faglig disciplin og ser, at man bliver nødt til at gøre sig umage og være stille og koncentrere sig når, man skal spille og synge sammen. Man lærer at være hinandens forudsætning.

Hvad siger musikerne i orkestret?

Musikerne har meldt sig frivilligt, så de glæder sig. De vil gerne give deres glæde for musikken videre. Men det er også en læreproces for dem. Pludselig skal de formidle musikken til 80 børn, og de finder ud af hvad der virker og ikke virker sammen med børnene.
Når børnene senere kommer ind til skolekoncerterne, kommer de op på scenen bagefter og hilser på musikerne.

Er projektet et led i at give liv til den musikalske fødekæde?

Nej ikke i snæver forstand, men hvis der er børn der tænker, at det vil de gerne være som voksne, så er det en fin sideeffekt. Det at blive musiker er en lang proces, der i den grad skal komme indefra. Men det er da klart, at mødet med musikerne kan inspirere børnene.
På skolerne kan vi mærke den forskel, der er når børnene har en musiklærer med en solid uddannelse, eller det er fysiklæreren, der underviser i musik. Der er nødt til at komme et fokus på, at man ikke kan undervise i musik uden grundig musikalsk uddannelse.

Hvad får I ud af at samarbejde med læreruddannelsen?

Det får vi meget ud af. På læreruddannelsen kender de meget til børn, og ved hvor de er i deres udvikling. Vi viser jo også de musikstuderende, hvad vi laver i symfoniorkestret. De studerende melder sig måske til symfoni-skolekoncerterne, når de er blevet musiklærere på en skole.
Sammen med Connie Koch Rasmussen udarbejder vi materiale til alle skolekoncerterne, der ligger som pdf-filer, som lærerne kan hente ned og bruge som forberedelse. Vi laver også lydfiler af musikken og af hvordan orkestrets instrumenter lyder.
Der er en dobbeltgevinst i projektet. Den primære gevinst ligger forhåbentlig hos børnene, men man skal ikke underkende den gevinst de forskellige institutioner får gennem samarbejdet. Vi lærer af hinanden, og giver til hinanden frem for at konkurrere. Børnene er i centrum for projektet. De får det bedste fra alle verdener. Det kan der kun komme noget positivt ud af.


 

Samarbejde og forståelse i musikkens tegn

Interview med Connie Kock Rasmussen, Lektor i musik ved læreruddannelsen i UC Lillebælt (UCL)

Hvorfor er læreruddannelsen med i Max-Musik?

Vores tanke er at fylde en helt almindelig folkeskole med musik. Det sker gennem et samarbejde på tværs af musik institutionerne i Odense. På UCL har de store fag gennem flere år haft det, vi kalder for faglige udviklingsskoler. Her arbejder man med udvikling af undervisningsmateriale mv., og prøver det af på en skole, der er knyttet til faget. I musik ville vi også gerne kunne gøre det samme. Det er en af grundene til, at vi er gået med i Max-Musik. Eftersom vi kun har et musikhold på læreruddannelsen i Odense, samarbejder vi kun med Vestre Skole.

Hvordan organiserer I dette samarbejde?

På læreruddannelsen i Odense er musikfaget ét årigt. De studerende får som noget af det første, en introduktion til Max-Musik. Projektet tager lang tid, men jeg kan se, at det har stor betydning for de studerende, at de ret hurtigt tænker praksis ind i undervisningen. Det de lærer i musiktimerne bliver relateret til en praksis, hvor de kan prøve tingene af og til sidst kommer de tilbage og samler op, evaluerer og reviderer deres opfattelse. Der er et direkte sammenspil mellem undervisning og praksis.
I år er der 16 studerende på holdet, og i og med der er 4 klassetrin og to spor på hver årgang med i Max-Musik, er der 4 studerende om to klasser hver gang, de er ude at undervise.
 
Hvad siger de studerende?

Den positive feed back er, at de hurtigt får prøvet nogle ting af og får prøvet sig selv af som lærere i faget. Det negative er bl.a. at der også er mange krav fra uddannelsens øvrige fag, og det kan være svært at nå det hele. Men grundlæggende kan de mærke at de flytter, og udvikler sig. De timer de har i projektet ligger ud over timerne på læreruddannelsen, så de studerende bruger faktisk deres fritid i projektet.

Hvordan er det at samarbejde med andre faggrupper?

Det er spændende og udfordrende. Jeg får nogle nye vinkler på musikfaget, jeg ellers ikke ville have fået. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der før har været en del skyttegravskrige mellem konservatoriet, musikskolen og læreruddannelsen. Hvis jeg kan sige det på en smuk måde, så prøver vi at alle sammen at komme med det bedste vi kan og give det ypperste til børnene i projektet. På den måde peger projektet mod samarbejde og forståelse i musikkens tegn.

Hvad er dine ambitioner for projektet?

Jeg håber vi kan vise, at børnene får noget ud af at deltage i projektet. Det kan være på det musikalske plan men også en bedre social adfærd, bedre til at huske, at koncentrere sig mv.
Men vi bliver nødt til at åbne musikfaget op til de andre fag og vise lærerne og børnene, hvor mange ingredienser musikfaget rummer, samtidig med, at vi også sørger for at have fokus på at musikfaget skal have en status i sig selv.

Samarbejde på tværs viser vejen frem

Interview med Alice Markussen, Skoleleder Vestre Skole

Hvorfor er Vestre Skole gået med i projektet omkring Max-Musik?

Gennem skoleforvaltningen, blev vi tilbudt at være med til et samarbejde med alle musikinstitutioner i Odense. Det kunne vi ikke sige nej til. Det ville være fantastisk at kunne give vores elever så mange musikalske oplevelser. Jeg har tidligere arbejdet på Sankt Annæ Skole, hvor det er udvalgte børn, der gennem test og adgangsprøver kan beskæftige sig med musik. Det kunne vi nu tilbyde på en ganske almindelig folkeskole.
I projektet deltager vores elever fra indskolingen. Alle de tilknyttede institutioner og arbejder med musik med eleverne på vores skole. Vi har et musikbånd, der kører hver dag fra 9:20 – 9:45. Her arbejder alle børn med musiske aktiviteter, også når de har lærere med andre fag. Så har vores musiklærere eller andre planlagt aktiviteter, som de pågældende lærere kan iværksætte med børnene uden de behøver de helt store musikalske færdigheder.

Det var en projekt, der kom ovenfra. Hvordan modtog lærerne på skolen det?

Jeg indkaldte musiklærerne til møde på kontoret dagen efter, jeg var præsenteret for projektet. Deres reaktion efter at have læst projektbeskrivelsen, var ”Alice, vi er tåbelige, hvis vi ikke siger ja til det.” Så vi sagde ja. Vi har ingen økonomi i projektet. Vi får lidt timer fra forvaltningen til at kunne koordinere de forskellige aktiviteter i musikbåndet.

Hvad er målet for skolen?

Vi ved fra forskning, at musik styrker børns koncentration og læring. Vi håber at kunne se, hvad det betyder for vores elever, at de har mere musik i hverdagen. Musikbåndet er ikke noget, der kommer oveni, det er noget vi putter ind i skoledagen på tværs af de aktiviteter, der i øvrigt er på skolen. Vi gambler lidt med det, for hvis der er matematik i musikbåndet, går der noget af matematiktimen til musik.
Jeg har oplevet at musikken er med til at give dem en indre ro og en mulighed for at kunne koncentrere sig bedre.

Hvilke særlige projekter har i haft?

Vi har haft et hollandsk ungdomssymfoniorkester og balletskolens børn der danser for os samt mange andre musiske aktiviteter. Musikskolen har arrangeret kor om eftermiddagen som et frivilligt tilbud til eleverne. Det er dog ikke rigtig kommet i gang. Vores håb er, at vi kan brede projektet ud til de øvrige elever på skolen. Til næste år får nogle af børnene en ekstra musiktime. Vi har fået mulighed for at købe musikinstrumenter, så vi kan tilbyde undervisning i instrumentalspil. Der vil være 4 lærere om en klasse, som så underviser således at børnene over et år kommer igennem 4 forskellige instrumenter. Det bliver i samarbejde med Odense Musikskole.
Vi har også tilkøbt lærere fra Odense Musikskole således, at de kan deltage i den almindelige musikundervisning i indskolingen og opkvalificere den. På den måde har vi nogle gange dobbeltlærer.

Kan Max-Musik være med til at forstærke musikfaget i folkeskolen?

Det håber jeg, det kan. Det viser vejen frem, at vi kan samarbejde på tværs af institutioner. Vi kan give børnene nogle muligheder, som de ellers ikke ville have fået.

MUSIKBÅND på Vestre skole:

 

 

 

 

 

 

 

 

Børnene får mere gå på mod gennem musikken

Peter Schnoor Musiklærer Vestre Skole, Odense

Hvorfor er du med i Max-Musik?

Jeg synes det er et spændende projekt, som giver vores børn mange musikalske oplevelser, de højst sandsynligt ikke ellers ville have fået.

Sætter projektet sig spor hos børnene?

Jeg er selv i en første klasse. Her oplever jeg, at de har en anden tilgang til musikken. Det er ikke så fremmed for dem, som jeg tidligere har oplevet. Hvis jeg sætter et stykke klassisk musik på i klassen lytter de virkelig og forholder sig til det. Når jeg synger med dem, er de meget mere parate til at synge. Og de tør gøre det. Børnene får mere gå på mod i fht. at gå ind i musikken. Jeg oplever tit, at børnene tager sangene med ud i frikvarteret og synger dem der.

Hvad får du som musiklærer ud af at deltage i projektet?

Både netværksmæssigt og fagligt så får jeg mange kompetente samarbejdspartnere Musikfaget er tit et fag, der bliver gemt lidt væk. Men fordi vi har så meget musik i projektet, oplever jeg, at der bliver større kendskab til musikfaget og til betydningen af at beskæftige sig med musik.
Hver mandag står skolen for musikbåndet. De gælder også de lærere, der ikke underviser i musik. Musiklærerne har vi forberedt et materiale, nogle små opgaver, som vores kolleger kan bruge sammen med børnene. På den måde er de med til de musikfaglige aktiviteter, uden at være uddannede til det.
Det har været en succes, som jeg hører det fra mine kolleger.

Har projektet også en anden effekt på skolen?

Vi bruger i den grad musik til vores morgensamlinger, som vi har ca. en gang om måneden. Så har vi elever oppe at optræde med det de har øvet sig på. Vores forældre er også generelt meget begejstrede for projektet. Jeg tror faktisk også, at det er med til at skaffe elever til skolen, for nu at blive lidt kold og kontant.

Er der nogen gode oplevelser du vil fremhæve?

Vi havde en gruppe balletbørn inde, og det var fascinerende at se, hvor stille vores elever kunne være, mens de så på. Det var også fantastisk, at børnene sang spontant med, da de lærerstuderende var ude at spille Medina på Boomwackers. Da jeg lavede associative lytteøvelser på klassen til La Mer af Debussy og Saint-Saëns’ Aquarium, bad jeg børnene om at tænde den indre biograf og beskrive musikken. Det er fedt, når de alle sammen nævner ordet vand. Det er stort når symfoniorkestret kommer herud om torsdagen og spiller til den morgensang vi har forberedt. Jeg tror, det skærper livsglæden, at arbejde så meget med musik.

links:
Vestre Skole
Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole
University College Lillebælt
Odense Symfoniorkester
Odense Musikskole